• Gjeterhunden

    Gjeterhunden

     hund

    De fleste rasehunder og blandingshunder kan brukes som brukshund, men det er helt klart stor forskjell på en rasehund som er rendyrket for å oppfylle en spesiell oppgave og en hund som ikke er avlet frem på samme måte.

    La …