hund

Først av alt ønsker jeg å definere hva er egentlig en brukshund, og hva skiller den fra andre “vanlige” hunder?

 

Det spesielle med tamhunden er det store spekteret av rasevariasjoner, alt fra den bitte lille Chihuahua til den enorme Grand Danois. Bare i Norge finnes det ca. 560 000 hunder, og flertallet av disse er rasehunder. Det finnes mellom 400-600 raser i verdensmålestokk, og alle er et resultat av menneskestyrt avl over lang tid. Alle raser har blitt avlet frem med spesielle egenskaper, ofte for å bedre kunne bistå menneskene i deres daglige arbeide.

Det finnes ulike typer brukshunder, alt fra den kjente rollen som gjeterhund til noe så spesielt som frukthund. Frukthunder benyttes på flyplasser i land der importreglene er svært strenge, for eks. i Australia, for å hinder mennesker I å frakte med seg frukt inn i landet! Jeg ble selv stoppet av en slik hund, og siden jeg ikke visste hva han lette etter så trodde jeg de hadde funnet narkotika i sekken min! Du kan selv tenke deg hvilken lettelse det var å få vite at sekken kun luktet frukt fra en av mine tidligere fjellturer!

 

Per i dag kommer det stadig flere bruksområder frem, ettersom vi mennesker lærer mer og mer om å utnytte hundens fantastiske sanser og egenskaper. Først og fremst er det luktesansen hunden bruker i arbeidet sitt, mens i rollen som gjeterhund eller vakthund bruker den i motsetning sine evner som beskytter. Dagens hunder utfører uttallige viktige jobber som førerhund, narkotikahund, blindehund, servicehund, frukthund, ettersøkshund, politihund, bombehund, minehund, vakthund, redningshund på land og i vann, gjeterhund, trekkhund, beskyttelse mot rovdyr, apporterende hund, jakthund, rottehund, trøffelhund og sikkert mange mange fler.